Archív oznamov

Cabajský most nad železnicou

2384 | | |

V termíne od 02.04.2022 od 00,00 hod. do 01.06.2023 do 00,00 hod. je naplánovaná už dlhodobo avizovaná uzávierka na ceste II/562 v meste Nitra, konkrétne v úseku mosta č. M2610 „Cabajský most nad železnicou“ pre vozidlá nad 20 t s výnimkou autobusov.

Dôvodom uzávierky je nepriaznivý stavebno-technický stav mosta, a preto je potrebné úplne vylúčiť ťažkú nákladnú dopravu. Nakoľko sa jedná o významnú cestu, ktorá aktuálne plní funkciu dočasného privádzača na rýchlostnú cestu R1, bolo potrebné a najmä z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nevyhnutné, presmerovať dopravu na obchádzkové trasy a vyznačiť ich prenosným dopravným značením tak, aby vodič dostali včasné informácie o podmienkach a priebehu obchádzkovej trasy.

Obchádzkové trasy pre vozidlá nad 20 ton sa týkajú vozidiel tranzitujúcich po cestách II/562 a I/64 a po rýchlostnej ceste cez územie mesta Nitry:
· zo smeru od Šale a od Cabajskej ul. na smery Nové Zámky, Komárno a centrum mesta Nitra bude vedená obchádzková trasa od križovatky II/562 s R1 s ul. Jakuba Haška po trase R1 do okružnej križovatky Selenec, následne po cestách I/65 a I/64 cez centrum mesta Nitra,
· zo smeru od Šale na smer Topoľčany bude vedená obchádzková trasa od križovatky II/562 s R1 s ul. Jakuba Haška po trase R1 do križovatky s R1a Lehota, smer Topoľčany,
· zo smerov Banská Bystrica a Levice na smery Nové Zámky a Komárno bude vedená obchádzková trasa po cestách I/65 a I/64 cez centrum mesta Nitra,
· zo smeru Nové Zámky, Komárno na smery Bratislava, Šaľa bude vedená obchádzková trasa cez centrum mesta Nitra po Zlatomoraveckú križovatku, následne po cestách I/51, okružná križovatka Selenec a po trase R1,
· zo smerov Zlaté Moravce a Topoľčany na smer Šaľa bude vedná obchádzková trasa po ceste I/51 od Zlatomoraveckej križovatky po okružnú križovatku Selenec na R1, smer Bratislava a Šaľa.


Predmetná uzávierka výrazným spôsobom ovplyvní dopravu na prieťahu centrom mesta Nitra, a preto Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Nitre upozorňuje motoristickú verejnosť, obzvlášť vodičov nákladných vozidiel, ktorý budú nútení využívať obchádzkové trasy na nutnosť sledovania prenosného dopravného značenia, ktorým budú na všetkých dopravne najvýznamnejších a dopravne najvyťaženejších križovatkách upozornení na presmerovanie dopravy. Zároveň je potrebné upozorniť vodičov aj na nevyhnutnosť plnenia si všetkých základných zákonom stanovených povinností vo vzťahu k ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä vo vzťahu chodcom a cyklistom v centre mesta a rovnako dôsledne si plniť aj zákonom stanovené povinnosti vo vzťahu k správnej a bezpečnej jazde cez križovatky, kde je predpoklad, že v dopravne najvyťaženejších dňoch a časoch budú následkom presmerovania nákladnej dopravy cez centrum mesta problémy najmä s plynulosťou dopravy v centre mesta Nitra.

V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, že uvedené obmedzenie sa dotkne aj všetky prevádzky a sídla firiem na Cabajskej ul. a na všetkých priľahlých uliciach, a rovnako v prípade obsluhy alebo zásobovania vozidlami nad 20 ton, budú musieť využiť vyznačené obchádzkové trasy.

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Nitre vyzýva účastníkov cestnej premávky k náležitej trpezlivosti, k nutnosti sledovania prenosného dopravného značenia a aj k rešpektovaniu pokynov policajtov, ktorí budú v kritických miestach zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -