Zmeny vo VZN č. 2/2019

1324 | | |

Koncom roku 2019 bolo vydané nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 2-2019 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

 V uvedenom VZN boli upravené niektoré časti nariadenia ako napríklad zmenené  poplatky za komunálne odpady alebo daň za ubytovanie. 


Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente:

pdf  VZN č. 2 o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad