Žiadosť o spoluprácu medzi poľnohospodármi a včelármi

613 | | |

Blíži sa čas kvitnutia repky olejnej a neskôr slnečnice. Vzhľadom na riziko otráv včelstiev v dôsledku použitia pesticídov najmä v repke olejnej, ale aj v slnečnici, sa obraciam na Vás so žiadosťou, aby ste dobre zvážili nákup, druh a čas použitia chemických prípravkov. 
Veľké množstvo otráv v minulom a minulých rokoch nás núti na danú situáciu reagovať. Je nám známe, že pri veľkej koncentrácii olejnín v osevnom postupe sa nezaobídete bez použitia
chemických prostriedkov. Treba si však uvedomiť, že aj relatívne neškodné prípravky pri nesprávnom použití pôsobia na včely toxicky. Je potrebné si uvedomiť, že pri pestovaní repky
sa podieľa na opelení včela medonosná minimálne 30%-timi a pri slnečnici až 70%-timi. My včelári potrebujeme dobre zapojené porasty v dobrej kondícii, aby sme mali dobrý zdroj
nektáru pre včely a Vy potrebujete mať čo najlepšie opelené porasty, pretože len tie sú zárukou dobrej úrody, ktorá je Vaším cieľom. Je potrebné si uvedomiť, že podľa súčasnej legislatívy
nemusíte platiť za opeľovaciu činnosť našich včiel, ktoré Vám pomáhajú dosiahnuť čo najvyššiu úrodu. Vážte si toho, nie všade je to samozrejmosťou.


Ďalšie informácie si môžete pozrieť v nasledovnom dokumente:  

pdf List pre PD, SHR a pestovateľov