Kopanie penált

627 | | |

V sobotu 20.08.2022 sa na futbalovom ihrisku v Čakajovciach konal futbalový turnaj vekovej kategórie U8 a zároveň súťaž v kopaní penált. Na akcii sa zúčastnili 4 družstvá malých futbalistov a na koniec sa konala súťaž v kopaní penált, ktorej oficiálny názov je: „Kopni si penaltu a nie do autobusovej zastávky“.

Akcia bola veľmi vydarená a aj počasie nám prialo. V areáli OFK Čakajovce sa v sobotu doobeda stretlo približne 200 ľudí, ktorí fandili malým futbalistom z obcí : Výčapy – Opatovce, Lužianky, Rišňovce a Čakajovce. Turnaj vyhrali malí futbalisti z obce Výčapy – Opatovce. Na druhom mieste skončili malí futbalisti z obce Čakajovce. Tretie boli Lužianky a na štvrtom mieste skončili Rišňovce. Všetci zúčastnení dostali medailu za umiestnenie. Družstvá dostali za umiestnenie pohár a diplom. Najlepší hráč, brankár a strelec boli ocenení krásnymi soškami. Najlepší strelec v súťaži kopania penált bol ocenený pohárom. Všetci malí futbalisti dostali množstvo sladkostí a nakoniec im jeden zo sponzorov podujatia zabezpečil čerstvú pizzu. Účastníci tejto akcie sa nakoniec zhodli na tom, že akcia bola vydarená a malo by sa v budúcnosti v tejto tradícii pokračovať. Za Obec Čakajovce, za OFK Čakajovce a tiež za NSK by som sa chcel všetkým zúčastneným poďakovať za účasť. NITRIANSKEMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU a ostatným sponzorom by som chcel poďakovať za finančné a tiež materiálne dary. Poďakovanie patrí aj organizátorom a všetkým zúčastneným členom OFK Čakajovce.

 Fotogalériu zo spomínanej akcie si môžete pozrieť nižšie...

 

Oslava MDD Oslava MDD Oslava MDD
Oslava MDD Oslava MDD Oslava MDD
Oslava MDD Oslava MDD

 

siphore hore na začiatok stránky