Akcia "Čistý revír"

155 | | |

Dňa 23.04.2022 organizovalo Poľovnícke združenie Čakajovce v spolupráci so ZŠ s MŠ Čakajovce a Obecným úradom Čakajovce plánovanú akciu Čistý revír, zameranú na vyčistenie Poľovníckeho revíru a katastrálneho územia obce Čakajovce.

Počasie bolo priaznivé a na akcii sa zúčastnilo množstvo detí so ZŠ s MŠ Čakajovce, členovia PZ Čakajovce, zamestnanci Obecného úradu Čakajovce a tiež niekoľko obyvateľov obce Čakajovce. Na začiatku plánovanej akcie, ktorá začínala v areály sídla PZ Čakajovce, odovzdal starosta obce Milan Greguš predsedovi PZ Čakajovce Mgr. Marekovi Szalaiovi rukavice, reflexné vesty, techniku na zvoz vyzbieraného odpadu a 100 kusov plastových vriec. Po krátkej dobe bolo však zistené, že toto množstvo plastových vriec je nepostačujúce a na konci akcie sme konštatovali, že bolo naplnených 160 kusov plastových vriec s obsahom 120 litrov a množstvo voľne loženého odpadu na vlečkách. Členovia PZ Čakajovce pre všetkých zúčastnených brigádnikov pripravili veľmi chutný guláš, pitný režim a množstvo domácich koláčov. Za prípravu a tiež za priebeh celej brigády si organizátor zaslúži poďakovanie. Samozrejme, že veľké ďakujeme, patrí aj všetkým zúčastneným a vedeniu ZŠ s MŠ Čakajovce za propagovanie vydarenej akcie. Veríme, že ak sa budú podobné akcie v budúcnosti opakovať, zúčastní sa ich viac dobrovoľníkov, viac detí a budeme tak vedieť, že väčšiemu množstvu našich obyvateľov záleží na čistote prírody, ktorá ich obklopuje.
Milan Greguš – starosta obce Čakajovce.

 Fotogalériu zo spomínanej akcie si môžete pozrieť nižšie...

 

revir revir revir
revir revir revir
revir revir revir
revir revir revir
revir revir revir
revir revir revir

 

siphore hore na začiatok stránky