Spievajte si s nami 2019

3188 | | |

Dňa 22.9.2019 sa v Kultúrnom dome Čakajovce uskutočnil 12. ročník folklórnych slávností „Spievate si s nami“. Úvodné slová patrili p. Milanovi Gregušovi - starostovi obce Čakajovce, ktorý privítal členov folklórnych súborov a všetkých prítomných hostí.

Predsedníčka MO JDS Čakajovce p. Genovéva Horváthová spoločne s p. Evou Kollárovou predsedníčkou komisie kultúry pri OcZ Čakajovce, počas celého programu predstavovali jednotlivé súbory, ich zameranie a činnosť. Slávnostnú časť otvoril zdravicou FS Matičiari z Čakajoviec pod vedením Danky Gregušovej, predsedníčky MO MS Čakajovce. DFS Zbežanček zo Zbehov, pod láskavým vedením p. Anny Jankovičovej, nás vrátil do obdobia žatvy. Svojimi piesňami a tancom oslávili „Dožinky“, ktoré sú symbolom ukončenia žatvy a poďakovania za úrodu. Nechýbal dožinkový veniec upletený z obilia, vinše hospodárovi a zábava na gazdovskom dvore.
Kyticu piesní typických pre svoju obec a región si pripravili FS Koniarovčanka z Koniaroviec, FS Studnička z Lúčnice nad Žitavou a SS Čabanka z Čabu. Po slávnostnej časti p. Agáta Fischerová – zástupkyňa okresnej organizácie JDS Nitra a p. Horváthová predsedníčka JDS Čakajovce odovzdali vedúcim folklórnych súborov pamätné listy a drobné darčeky. Na záver sa starosta obce p. Milan Greguš poďakoval folklórnym súborom za krásny program, prítomným za účasť, členom MO MS a MO JDS Čakajovce a sponzorom za pomoc pri príprave a realizácii osláv. Po občerstvení nasledovalo spoločné spievanie slovenských ľudových piesní.
Vďaka finančnej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja, Obecného úradu Čakajovce a iných sponzorov sa nám podarilo uskutočniť toto popoludnie umocnené krásou ľudových piesní, zachovávaním tradícií a zvykov našich starých rodičov.

 Zopár fotografií si môžete pozrieť nižšie...

 

Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019
Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019
Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019
Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019
Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019
Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019
Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019
Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019
Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019 Spievajte si s nami 2019

 

siphore hore na začiatok stránky