Symboly obce Čakajovce

4012 | | |


Erb obce ČakajovceV roku 1998 bol do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou C- 69/98 zapísaný v tejto podobe: V modrom strieborný pravootočený vojak s prázdnou pošvou na opasku, strieborným obojručným mečom so zlatou rukoväťou stína vpravo od neho kľačiacu, vpravo pootočenú striebornú čiernovlasú kráľovnú so zlatou pohanskou korunou, pravým lakťom sa opierajúcu o striebornými nožmi ozubenú pravú polovicu zlatého kolesa a pravicou podávajúcu vojakovi strieborného holuba.
Historickým symbolom obce je cirkevný motív. Patrónka kostola, sv. Katarína sa stala aj znakom Čakajoviec. O sv. Kataríne vieme, že mala byť umučená v ozubenom kolese. Preto sa spravidla zobrazuje ako kráľovná s kolesom. Pretože blesk koleso polámal a zabránil mučeniu, sv. Katarína bola nakoniec sťatá. Práve tento moment je vyrytý do obecného pečatidla zo 17. storočia. V takejto podobe sa používa i dnes.


Vlajka obce ČakajovceVlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/8), bielej (3/8), žltej (1/8) a modrej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. tromi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.