Základná škola s Materskou školou Čakajovce

14860 | | |

Základná škola s materskou školou v Čakajovciach vzdeláva a vychováva svojich žiakov už viac ako 130 rokov. Poskytuje moderný školský systém, zaujímavé vyučovacie predmety a mimovyučovacie aktivity. Viac informácii sa môžete dozvedieť na webovej stránke školy:

www.zscakajovce.edu.sk


zš mš