Správne konanie 2018

1104 | | |

Vydané rozhodnutia v správnych konaniach obce Čakajovce za rok 2018

Číslo rozhodnutia Dátum vydania rozhodnutia Meno účastníka Predmet rozhodnutia
601/2018  12.12.2018  Terézia Beláková, 951 43 Čakajovce č. 384   Rozhodnutie  
111/2018  05.03.2018  Mária Godárová, 95143 Čakajovce č. 237   Rozhodnutie  

Stavebné povolenia

Stavebné povolenia

word Stavebné povolenie na novostavbu domu (231/2018-60-02-Za)