Správne konanie 2017

1043 | | |

Vydané rozhodnutia v správnych konaniach obce Čakajovce za rok 2017

Číslo rozhodnutia Dátum vydania rozhodnutia Meno účastníka Predmet rozhodnutia
451/2017  23.11.2017  Marek Laurin, 951 43 Čakajovce č. 259    Rozhodnutie