Správne konanie 2020

2326 | | |

Vydané rozhodnutia v správnych konaniach obce Čakajovce za rok 2020

Číslo rozhodnutia Dátum vydania rozhodnutia Meno účastníka Predmet rozhodnutia

Stavebné povolenia