Správne konanie 2022

3132 | | |

Vydané rozhodnutia v správnych konaniach obce Čakajovce za rok 2022

Číslo rozhodnutia Dátum vydania rozhodnutia Meno účastníka Predmet rozhodnutia

Stavebné povolenia