Správne konanie 2021

1320 | | |

Vydané rozhodnutia v správnych konaniach obce Čakajovce za rok 2021

Číslo rozhodnutia Dátum vydania rozhodnutia Meno účastníka Predmet rozhodnutia
462/2020  03.02.2021  Ján Krajanec   Rozhodnutie  

Stavebné povolenia