Správne konanie 2019

1891 | | |

Vydané rozhodnutia v správnych konaniach obce Čakajovce za rok 2019

Číslo rozhodnutia Dátum vydania rozhodnutia Meno účastníka Predmet rozhodnutia
522/2019 11.11.2019 Obec Jelšovce Rozhodnutie
523/2019 11.11.2019 Obec Jelšovce Rozhodnutie

Stavebné povolenia