Verejné obstarávanie

Zrušenie výzvy na predloženie ponuky

1283 | | |

 Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom, ţe verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce“ sa rozhodol zrušiť vsúlade s § 57 odsek 2. Zákona overejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemoţno vo verejnom obstarávaní pokračovať.Verejný obstarávateľ po odstránení identifikovaných nedostatkov vzadávacej dokumentácii, bude verejné obstarávanie opakovať.

Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti.

Informácia o zrušení výzvy na predloženie ponuky:

Informácia o zrušení VO

Verejné obstarávanie 2020

1200 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2020

Obec Čakajovce v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

 

Číslo Dátum zverejnenia Meno účastníka Názov zákazky Príloha
4.
3. 15.06.2020 RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.  Modulová stavba pre sídlo Poľovníckeho združenia príloha01
príloha02
2. 28.05.2020 V-architekt s.r.o.  Obnova verejného priestranstva príloha01
príloha02
1. 15.05.2020 AMIMA, s.r.o.  Rozšírenie kamerového systému príloha01
príloha02

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

 

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých cena je vyššia ako 1000 EUR:

 

Verejné obstarávanie 2019

631 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2019

Verejné obstarávanie 2018

1003 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2018

Verejné obstarávanie 2017

1365 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2017

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -