Verejné obstarávanie
 Verejný obstarávateľ oznamuje všetkým záujemcom, ţe verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce“ sa rozhodol zrušiť vsúlade s § 57 odsek 2. Zákona overejnom obstarávaní, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie a v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemoţno vo verejnom obstarávaní pokračovať.Verejný obstarávateľ po odstránení identifikovaných nedostatkov vzadávacej dokumentácii, bude verejné obstarávanie opakovať.

Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti.

Informácia o zrušení výzvy na predloženie ponuky:

Informácia o zrušení VO

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -