Verejné obstarávanie 2021

928 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2021

Obec Čakajovce v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

 

Číslo Dátum zverejnenia Meno účastníka Názov zákazky Príloha
5.
4. 23.03.2021 SILKOT s.r.o.  Oprava miestnych komunikácií príloha01
príloha02
3. 15.03.2021 R ING, s.r.o.  Prístavba a modernizácia futbalových kabín príloha01
príloha02
2. 09.03.2021 Kníhkupectvo Viera  Knižničný fond pre ZŠ s MŠ príloha01
príloha02
1. 09.03.2021 NOVAFENZ s.r.o.  Výmena časti oplotenia ZŠ s MŠ príloha01
príloha02

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

 

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých cena je vyššia ako 1000 EUR: