Verejné obstarávanie 2020

3137 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2020

Obec Čakajovce v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

 

Číslo Dátum zverejnenia Meno účastníka Názov zákazky Príloha
9.
8. 20.11.2020 DIMI max, s.r.o. Rekonštrukcia Domu smútku príloha01
príloha02
7. 05.11.2020 KIKA-STAV, s.r.o. Rekonštrukcia chodníka príloha01
príloha02
6. 03.11.2020 Klepanec Elektro s.r.o. Výmena svietidiel verejného osvetlenia príloha01
príloha02
5. 27.10.2020 TTP consulting s.r.o. Kompostéry príloha01
príloha02
4. 06.08.2020 BARO – STAV plus s.r.o.  Rekonštrukcia futbalových kabín Čakajovce príloha01
príloha02
3. 15.06.2020 RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.  Modulová stavba pre sídlo Poľovníckeho združenia príloha01
príloha02
2. 28.05.2020 V-architekt s.r.o.  Obnova verejného priestranstva príloha01
príloha02
1. 15.05.2020 AMIMA, s.r.o.  Rozšírenie kamerového systému príloha01
príloha02

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

 

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých cena je vyššia ako 1000 EUR: