Verejné obstarávanie 2022

2913 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2022

Obec Čakajovce v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

 

Číslo Dátum zverejnenia Meno účastníka Názov zákazky Príloha
11.
10. 23.09.2022 CESTY A STAVBY s.r.o. Rekonštrukcia miestnej cesty príloha01
príloha02
9. 04.08.2022 A.C.T. NITRA s.r.o. Vzduchotechnika kuchyne KD Čakajovce príloha01
príloha02
8. 08.07.2022 ENERCOM s.r.o.   Výmena poškodených hracích prvkov príloha01
príloha02
7. 15.06.2022 Enaco, s.r.o.   PD pre stavbu „Čakajovce 8  TS,VNK,NNK" príloha01
príloha02
6. 30.03.2022 GandC s.r.o.   zavlažovací systém pre futbalistov príloha01
príloha02
5. 30.03.2022 BARO – STAV, plus s.r.o.   Odvodnenie cesty - III. ulička príloha01
príloha02
4. 29.03.2022 BARO – STAV, plus s.r.o.  Rekonštrukcia časti oplotenia cintorína príloha01
príloha02
3. 02.03.2022 Servis Line s.r.o. Katafalk s chladiacim zariadením príloha01
príloha02
2. 22.01.2022 NOVAFENZ, s.r.o.  Oplotenie oddychových zón príloha01
príloha02
1. 19.01.2022 ABYS Slovakia, s.r.o.  Vykonanie VO: Kanalizácia v obci – II. etapa príloha01
príloha02

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

 

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých cena nie je vyššia ako 1000 EUR: