Verejné obstarávanie 2021

2051 | | |

Profil verejného obstarávateľa za rok 2021

Obec Čakajovce v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňuje v tomto profile zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nad 1000 EUR:

 

Číslo Dátum zverejnenia Meno účastníka Názov zákazky Príloha
12. 23.12.2021 RSV Project s.r.o.  Žiadosť na dokumentáciu kanalizácie II príloha01
príloha02
11. 15.12.2021 AGROPAT s.r.o.  Snežný pluh za traktor príloha01
príloha02
10. 25.10.2021 CESTY A STAVBY s.r.o.  parkovisko pri KD Čakajovce príloha01
príloha02
9. 22.10.2021 Ing. Peter Candrák, aut. stav. inž.  Vypracovanie PD na stavbu telocvične príloha01
príloha02
8. 05.10.2021 ABAmet s.r.o.  stoličky do Domu smútku príloha01
príloha02
7. 03.09.2021 Marián Šantavý  Klimatizácia pre Poľovnícke združenie príloha01
príloha02
6. 18.06.2021 Agropat s.r.o.  Zametač SP115 príloha01
príloha02
5. 15.03.2021 BARO-STAV, plus s.r.o.  Rekonštrukcia oplotenia KD Čakajovce príloha01
príloha02
4. 23.03.2021 SILKOT s.r.o.  Oprava miestnych komunikácií príloha01
príloha02
3. 15.03.2021 R ING, s.r.o.  Prístavba a modernizácia futbalových kabín príloha01
príloha02
2. 09.03.2021 Kníhkupectvo Viera  Knižničný fond pre ZŠ s MŠ príloha01
príloha02
1. 09.03.2021 NOVAFENZ s.r.o.  Výmena časti oplotenia ZŠ s MŠ príloha01
príloha02

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou

 

V zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov zverejňujeme súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých cena je vyššia ako 1000 EUR: