Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2020

1076 | | |

POZVÁNKY a ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.

word Zápisnica z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé pravidelné zasadnutie dňa 13.02.2020