Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2020

1336 | | |

POZVÁNKY a ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.

word Pozvánka na štvrté pravidelné zasadnutie dňa 17.09.2020

word Pozvánka na prvé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.08.2020

word Zápisnica z tretieho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na tretie pravidelné zasadnutie dňa 23.07.2020

word Zápisnica z druhého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na druhé pravidelné zasadnutie dňa 28.05.2020

word Zápisnica z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé pravidelné zasadnutie dňa 13.02.2020