Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2021

1210 | | |

POZVÁNKY a ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.

word Pozvánka na prvé pravidelné zasadnutie dňa 11.03.2021