Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2018

5388 | | |

POZVÁNKY a ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.

 

word Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OcZ v Čakajovciach dňa 10.12.2018

word Zápisnica z piateho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na piate pravidelné zasadnutie dňa 25.10.2018

word Zápisnica zo štvrtého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na štvrté pravidelné zasadnutie dňa 23.08.2018

word Zápisnica z druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na druhé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.07.2018

word Zápisnica z tretieho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na tretie pravidelné zasadnutie dňa 21.06.2018

pdf Zápisnica z druhého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na druhé pravidelné zasadnutie dňa 20.04.2018

word Zápisnica z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé pravidelné zasadnutie dňa 22.02.2018

word Zápisnica z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 01.02.2018