Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2017

1743 | | |

POZVÁNKY a ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.

 

word Zápisnica zo siedmeho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

word Pozvánka na siedme pravidelné zasadnutie dňa 12.12.2017

 

word Zápisnica zo šiesteho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

word Pozvánka na šieste pravidelné zasadnutie dňa 19.10.2017

 

word Zápisnica z druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

word Pozvánka na druhé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 8.9. 2017

 

word Zápisnica z piateho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

word Pozvánka na piate pravidelné zasadnutie dňa 31.8.2017

 

word Zápisnica z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

word Pozvánka na prvé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 4.8. 2017

 

word Zápisnica zo štvrtého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

word Pozvánka na štvrté pravidelné zasadnutie dňa 29.6.2017

 

word Zápisnica z tretieho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

word Pozvánka na tretie pravidelné zasadnutie dňa 31.5.2017

 

word Zápisnica z druhého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

word Pozvánka na druhé pravidelné zasadnutie dňa 30.3.2017

 

word Zápisnica z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

 

word Pozvánka na prvé pravidelné zasadnutie dňa 2.2.2017