Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2020

2496 | | |

POZVÁNKY a ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.

word Zápisnica zo šiesteho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word  Pozvánka na šieste pravidelné zasadnutie dňa 10.12.2020

word Zápisnica z piateho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word  Pozvánka na piate pravidelné zasadnutie dňa 12.11.2020

word Zápisnica zo štvrtého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na štvrté pravidelné zasadnutie dňa 17.09.2020

word Zápisnica z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 13.08.2020

word Zápisnica z tretieho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na tretie pravidelné zasadnutie dňa 23.07.2020

word Zápisnica z druhého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na druhé pravidelné zasadnutie dňa 28.05.2020

word Zápisnica z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé pravidelné zasadnutie dňa 13.02.2020