Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2021

2032 | | |

POZVÁNKY a ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.

 

word Zápisnica z rozhodovania písomnou procedúrou Per rollam, pri schvaľovaní ceny v čase pandémie

word Zápisnica z piateho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na piate pravidelné zasadnutie dňa 09.12.2021

word Zápisnica zo štvrtého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na štvrté pravidelné zasadnutie dňa 18.11.2021

word Zápisnica zo štvrtého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na štvrté mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.10.2021

word Zápisnica z tretieho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na tretie pravidelné zasadnutie dňa 24.09.2021

word Zápisnica z tretieho mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na tretie mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.06.2021

word Zápisnica z druhého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na druhé pravidelné zasadnutie dňa 27.05.2021

word Zápisnica z druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na druhé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 3-5.05.2021

word Zápisnica z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé pravidelné zasadnutie dňa 11.03.2021

word Zápisnica z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.02.2021