Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2019

1846 | | |

POZVÁNKY a ZÁPISNICE zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Čakajovciach.

word Zápisnica zo šiesteho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na šieste pravidelné zasadnutie dňa 12.12.2019

word Zápisnica zo štvrtého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na štvrté mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.10.2019

word Zápisnica zo piateho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na piate pravidelné zasadnutie dňa 26.09.2019

word Zápisnica zo štvrtého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na štvrté pravidelné zasadnutie dňa 15.08.2019

word Zápisnica z tretieho mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na tretie mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.07.2019

word Zápisnica z tretieho pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na tretie pravidelné zasadnutie dňa 06.06.2019

word Zápisnica z druhého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na druhé pravidelné zasadnutie dňa 28.03.2019

word Zápisnica z prvého pravidelného zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé pravidelné zasadnutie dňa 31.01.2019

word Zápisnica z prvého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

word Pozvánka na prvé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 04.01.2019