Obyvateľstvo

Obyvateľstvo

5072 | | |


Podľa posledného sčítania (2011) má naša obec 1112 obyvateľov. Takže podľa počtu obyvateľov sme 843 miesto podľa veľkosti. Ale z celkového počtu je 548 žien a 564 mužov. Obec Čakajovce obývali vždy Slováci. Severne susediace Jelšovce, Výčapy – Opatovce, Podhorany boli maďarské. Južne, východne a západne susediace Šurianky, Zbehy, Lužianky a Dražovce boli slovenské. Maďarizácia nemala veľký vplyv na rečovú premenu obyvateľstva obce. Obyvateľstvo obce Čakajovce v 12. storočí tvorili rybári Nitrianskeho hradu. Neskôr to boli prevažne príležitostní robotníci, deputátnici a menšia časť malých a stredných roľníkov. V súčasnosti v obci žijú prevažne ľudia pracujúci v okolitých podnikoch, podnikajúci občania a študenti.

Veková skladba obyvateľstva

0 – 4 30 25 55
5 - 9 27 21 48
10 - 14 31 30 61
15 – 19 29 21 50
20 - 24 49 35 84
25 - 29 52 49 101
30 - 34 40 52 92
35 - 39 45 47 92
40 - 44 33 28 61
45 - 49 50 36 86
50 - 54 37 36 73
55 - 59 38 48 86
60 - 64 39 26 65
65 - 69 16 23 39
70 - 74 9 26 35
75 - 79 16 26 42
80 - 84 3 20 23
85 - 89 0 11 11
90 - 94 3 3 6
95 - 99 0 0 0
100+ 0 1 1
nezistené 1 0 1
celkovo 548 564 1112

Národnostná skladba obyvateľov

Slovenská 1065
Rómska 7
Česká 4
Maďarská 3
Ukrajinská 1
Nemecká 1
Židovská 1
Moravská 1
Ostatné 4
Nezistená 25

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

základné 212
učňovské (bez maturity) 214
stredné odborné (bez maturity) 113
úplné stredné učňovské (s maturitou) 40
úplné stredné odborné (s maturitou) 195
úplné stredné všeobecné 34
vyššie odborné 12
vysokoškolské bakalárske 19
vysokoškolské (mag., inž., dokt.) 84
vysokoškolské doktorandské 11
bez vzdelania 164
nezistené 14

Materinský jazyk

slovenský 1071
rómsky 1
český 5
maďarský 5
ukrajinský 1
nemecký 1
jidiš 1
ostatné 3
nezistená 24


Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti

slovenský 1003
anglický 8
český 2
maďarský 2
ostatné 1
nezistená 96


Náboženské vyznanie

Rímskokatolícka cirkev 959
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 4
Pravoslávna cirkev 4
Reformovaná kresťanská cirkev 1
Kresťanské zbory 1
Bahájske spoločenstvo 1
bez vyznania 75
nezistené 59


Počítačové znalosti

  ÁNO NIE NEZISTENÉ
práca s textom 543 463 106
práca s tabuľkami 395 581 136
práca s internetom 593 419 100
práca s elektronickou poštou (e-mail) 502 495 115

Historické údaje

V nasledujúcej tabuľke je zachytený počet obyvateľov, ktorý do našej obce postupne pribúdali, ale v súčasnosti je skôr trend opačný...

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940
Počet 523 544 611 750 831 914 949 1098
Rok 1590 1961 1970 1980 1991 2001 2011
Počet 1104 1535 1570 1332 1108 1102 1112

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -