Obyvateľstvo

Podľa posledného sčítania (2021) má naša obec 1163 obyvateľov. Takže podľa počtu obyvateľov sme 843 miesto podľa veľkosti. Ale z celkového počtu je 576 žien a 587 mužov. Obec Čakajovce obývali vždy Slováci. Severne susediace Jelšovce, Výčapy – Opatovce, Podhorany boli maďarské. Južne, východne a západne susediace Šurianky, Zbehy, Lužianky a Dražovce boli slovenské. Maďarizácia nemala veľký vplyv na rečovú premenu obyvateľstva obce. Obyvateľstvo obce Čakajovce v 12. storočí tvorili rybári Nitrianskeho hradu. Neskôr to boli prevažne príležitostní robotníci, deputátnici a menšia časť malých a stredných roľníkov. V súčasnosti v obci žijú prevažne ľudia pracujúci v okolitých podnikoch, podnikajúci občania a študenti.

Veková skladba obyvateľstva
0 – 4 27 24 51
5 - 9 34 40 74
10 - 14 31 33 64
15 – 19 32 25 57
20 - 24 34 31 65
25 - 29 37 27 64
30 - 34 49 41 90
35 - 39 51 42 93
40 - 44 51 59 110
45 - 49 40 46 86
50 - 54 39 30 69
55 - 59 44 31 75
60 - 64 39 38 77
65 - 69 38 46 84
70 - 74 23 18 41
75 - 79 10 18 28
80 - 84 4 12 16
85 - 89 4 6 10
90 - 94 0 8 8
95 - 99 0 1 1
100+ 0 0 0
celkovo 587 576 1163
 
Národnostná skladba obyvateľov
Slovenská 1089
Rómska 4
Česká 8
Maďarská 2
Ukrajinská 1
Nemecká 1
Poľská 1
Ruská 1
Ostatné 3
Nezistená 53
 
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
bez vzdelania (osoby 0-14 rokov) 131
základné 225
stredné odborné učňovské (bez maturity) 293
úplné stredné  (s maturitou) 266
vyššie odborné 49
vysokoškolské 153
bez vzdelania (15+ rokov) 6
nezistené 40

 

Náboženské vyznanie
Rímskokatolícka cirkev 878
Evanjelická cirkev augsburského vyznania 15
Pravoslávna cirkev 1
Reformovaná kresťanská cirkev 1
Gréckokatolícka cirkev 5
iné 19
bez vyznania 189
nezistené 55

 

Historické údaje

V nasledujúcej tabuľke je zachytený počet obyvateľov, ktorý do našej obce postupne pribúdali, ale v súčasnosti je skôr trend opačný...

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940
Počet 523 544 611 750 831 914 949 1098
Rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2021
Počet 1104 1535 1570 1332 1108 1102 1112 1163

 

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58

951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037/7793790
email: info@cakajovce.sk
starosta@cakajovce.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota -
Nedeľa -