Úradná tabuľa 2024

Elektronická úradná tabuľa obce Čakajovce na internete obsahuje v digitálnej podobe povinne zverejňované informácie a dokumenty zverejnené na oficiálnej stránke obce Čakajovce. 

 
Oznámenie o strategickom dokumente
Vyvesené: 28. 02. 2024 Publikoval: Peter BOJDA
Stiahnuté: 27. 03. 2024 PrílohaProgram na zlepšenie kvality ovzdušia
Označenie: OU-NR-OSZP2-2024/015120-007 Popis:  Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

 

Verejná vyhláška
Vyvesené: 06. 02. 2024 Publikoval: Peter BOJDA
Stiahnuté: 05. 03. 2024 PrílohaZbehy - ČOV a kanalizácia
Označenie: 69/2024-58-01 -Žá Popis:  Zbehy - ČOV a kanalizácia, zmena č. 2 (etapa č.2)

 

Schvalený rozpočet obce Čakajovce na rok 2024
Vyvesené: 19. 12. 2023 Publikoval: Peter BOJDA
Stiahnuté: 15. 12. 2024 Príloharozpocty-rok2024
Označenie: - Popis: Rozpočet obce Čakajovce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026

 

Zobraziť archív elektronickej úradnej tabule