Úradná tabuľa 2023

Elektronická úradná tabuľa obce Čakajovce na internete obsahuje v digitálnej podobe povinne zverejňované informácie a dokumenty zverejnené na oficiálnej stránke obce Čakajovce. 

 

 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK
Vyvesené: 13. 01. 2023 Publikoval: Peter BOJDA
Stiahnuté: 13. 02. 2023 PrílohaProgram rozvoja NSK
Označenie: OU-NR-OSZP2-2023/002227-134 Popis: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030
- zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

 

Schvalený rozpočet obce Čakajovce na rok 2023
Vyvesené: 22. 12. 2022 Publikoval: Peter BOJDA
Stiahnuté: 12. 12. 2023 Príloharozpocty-rok2023
Označenie: - Popis: Rozpočet obce Čakajovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

 

Zobraziť archív elektronickej úradnej tabule