Základné info

Zakladné info

7344 | | |


OBECNÝ ÚRAD

Starosta obce:
Milan Greguš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel 037 / 779 37 92

Obecné zastupiteľstvo:

Obecné zastupiteľstvo tvorí 9 poslancov:

1. Bc. Marek Szalai Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
2. Evka Kollárová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
3. Radovan Miko Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
4. Zdenko Sedlák Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
5. Ľudmila Kluková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
6. Peter Vrabec Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
7. Daniel Ivančík Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
8. Štefan Krajanec Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
9. Mgr. Jana Civáňová Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Organizačná štruktúra obce

sutaz

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:

adresa

Obecný úrad Čakajovce
číslo 58
951 43 Čakajovce

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

telefón:

tel 037 / 779 37 90

fax:

fax037 / 779 37 91

 

Komisie obecného zastupiteľstva

 

Komisia stavebná, územného plánovania a ochrany životného prostredia(KSUPaOŽP)
Mgr. Miroslav Čentéš predseda komisie
Peter Vrabec poslanec
Vilibald Macháč poslanec
Zdenko Sedlák poslanec
Štefan Krajanec poslanec
Bc. Matúš Bača poslanec
Daniel Ivančík poslanec
Radovan Miko poslanec
Eva Kollárová poslankyňa
Ing. Jiří Bárta za občanov
Karol Lazar st. za občanov

 

náplň komisie:
 • Posudzovanie návrhov územného plánu, koncepcie a rozvoja jednotlivých oblastí života,
 • podieľa sa na vyhľadávaní investorov za účelom využitia pozemkov schválených na investičnú výstavbu územným plánom obce,
 • predkladá a spracováva návrh rozvojového programu obce,
 • posudzovanie priamo v teréne sťažnosti občanov, ktoré sa týkajú porušenia stavebného zákona,
 • podieľa sa na kontrole činnosti podnikov, podnikateľov a zariadení z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia,
 • navrhuje opatrenia na ochranu oprávnených ekologických záujmov obyvateľov,
 • vyjadruje sa k žiadostiam o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

 

Komisia na ochranu verejného poriadku (KOVP)
Zdenko Sedlák predseda komisie
Peter Vrabec poslanec
Vilibald Macháč poslanec
Daniel Ivančík poslanec
Bc. Matúš Bača poslanec
Štefan Krajanec poslanec
Radovan Miko poslanec
Eva Kollárová poslankyňa
Karol Lazar st. za občanov
Vladimír Bihári ml. za občanov

 

náplň komisie:
 • Sledovanie verejného poriadku,
 • podáva návrhy na jeho zlepšenie,
 • rieši spory medzi občanmi v oblasti spolunažívania a v majetkovo-právnych veciach,
 • rieši zistené porušenia VZN v obci

 

Komisia kultúry, športu, sociálnych vecí a financií (KKSSVaF)
Evka Kollárová predsedkyňa komisie
Bc. Matúš Bača poslanec
Štefan Krajanec poslanec
Mária Danišíková ZŠ a MŠ Čakajovce
Ing. Soňa Paulovičová ZŠ a MŠ Čakajovce
Mgr. Mária Berecová ZŠ a MŠ Čakajovce
Genovéva Horvátová Folklórny súbor Matičiari
Daniela Belovičová sekretariát OÚ
Viera Maková ekonómka OÚ
Ing. Daniel Mako za občanov
Mgr. Ľudmila Vihnyarová, PhD. za občanov
Ing. Peter Bojda, PhD. za občanov
Zuzana Olejárová za občanov
Pavol Civáň za občanov
Róbert Greguš za občanov

 

náplň komisie:
 • Podáva návrhy na spracovanie koncepcie rozvoja života obce z hľadiska kultúry,
 • vyjadruje sa k založeniu a fungovaniu organizácií a zariadení pôsobiacich na úseku kultúry,
 • organizuje a riadi spoločenské a kultúrne podujatia,
 • podieľa sa na ochrane kultúrnych a historických pamiatok a hodnôt v obci,
 • sleduje udržiavanie, zriaďovanie pomníkov a pamätných tabúľ,
 • organizuje a riadi športové podujatia v obci,
 • vyjadruje sa k návrhu odmeňovacieho poriadku pracovníkov obecného úradu a podieľa sa na kontrole jeho dodržiavania,
 • zaujíma stanoviská k návrhom dohôd o prenájme nehnuteľného majetku zvereného do správy obce,
 • podáva stanovisko k návrhu rozpočtu obce, k jeho zmenám a doplnkom, zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu obce, k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce,
 • vyjadruje sa k návrhom na zavedenie alebo zrušenie miestnych daní a poplatkov,
 • navrhuje spôsoby získavania finančných zdrojov na investičnú činnosť,
 • zaoberá sa sociálnou a zdravotnou problematikou občanov,
 • vyjadruje sa k sociálnej problematike nezamestnaných, bezdomovcov, slobodných matiek, narkomanov z hľadiska prevencie poskytovaním zdravotných a sociálnych služieb,
 • sleduje sociálnu problematiku osamelých, starých a chorých občanov so zameraním na pomoc pri riešení nutných prípadov,
 • napomáha skvalitneniu a rozširovaniu starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov prostredníctvom poradenských služieb, právnej pomoci, charitatívnych inštitúcií

 Pracovné komisie

 Mandátová komisia

Bc. Matúš Bača predseda komisie
Peter Vrabec člen
Daniel Ivančík člen
Volebná komisia
Mgr. Miroslav Čentéš predseda komisie
Eva Kollárová člen
Radovan Miko člen
Návrhová komisia
Štefan Krajanec predseda komisie
Zdenko Sedlák člen
Vilibald Macháč člen

siphore hore na začiatok stránky

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Čakajovce 58
951 43 Slovensko
mobil: 0905 797 675
telefón: 037 779 3790
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úradné hodiny

Pondelok  8:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok      nestránkový deň
Streda       8:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok      nestránkový deň
Piatok       8:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Sobota      -
Nedeľa      -